Μιλήστε με την ομάδα μας

Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΜΑΣ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΛΗΜΑ ΜΑΣ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ
Η ευθύνη μας είναι προς τους πελάτες μας που χρησιμοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Φροντίζουμε να ενεργούμε με γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών τους. Προσπαθούμε συνεχώς να παρέχουμε αξία στις συνεργασίες μας στοχεύοντάς σε μακροχρόνιες σταθερές σχέσεις. Τα προϊόντα που προωθούμε και εμπορευόμαστε φροντίζουμε να είναι αξιόπιστα, υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικέ τιμές με ευνοϊκούς εμπορικούς όρους. Οι παραγγελίες των πελατών φροντίζουμε να εξυπηρετούνται έγκαιρα και με ακρίβεια. Παραμένουμε διπλά στους πελάτες μας με συνέπεια για την υποστήριξη τους. Στην ACCESSIA φροντίζουμε κάθε πελάτη με το ίδιο ενδιαφέρον πρεσβεύοντας δίκαια και ισορροπημένα τις ανάγκες των αγοραστών και των προμηθευτών, καλλιεργώντας την αμοιβαία επωφελή συνεργασία.

Οι άνθρωποι μας

Ένα έμπειρο πλήρωμα έτοιμο για δράση

Η ευθύνη μας είναι προς τους πελάτες μας που χρησιμοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Φροντίζουμε να ενεργούμε με γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών τους. Προσπαθούμε συνεχώς να παρέχουμε αξία στις συνεργασίες μας στοχεύοντάς σε μακροχρόνιες σταθερές σχέσεις. Τα προϊόντα που προωθούμε και εμπορευόμαστε φροντίζουμε να είναι αξιόπιστα, υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικέ τιμές με ευνοϊκούς εμπορικούς όρους. Οι παραγγελίες των πελατών φροντίζουμε να εξυπηρετούνται έγκαιρα και με ακρίβεια. Παραμένουμε διπλά στους πελάτες μας με συνέπεια για την υποστήριξη τους. Στην ACCESSIA φροντίζουμε κάθε πελάτη με το ίδιο ενδιαφέρον πρεσβεύοντας δίκαια και ισορροπημένα τις ανάγκες των αγοραστών και των προμηθευτών, καλλιεργώντας την αμοιβαία επωφελή συνεργασία.

Η αποστολή μας

Δίνουμε πρόσβαση στην ανάπτυξη

Η αποστολή μας είναι να δημιουργούμε virtual λύσεις ευνοϊκής εμπειρίας για τους πελάτες που βοηθούν τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να δημιουργήσουν νέες σχέσεις εμπιστοσύνης και να κερδίσουν την αφοσίωση των πελατών.

Τα πρότυπα μας

Προτεραιότητα στη συμμόρφωση

Υπάρχουν αρκετοί κανονισμοί και πρότυπα που διέπουν τις υπηρεσίες μας, στα οποία συμμορφωνόμαστε πλήρως:

Αφοσιωμένοι στη διασφάλιση της ποιότητας

Η διασφάλιση ποιότητας στην επικοινωνία διέπει όλα τα τμήματα των επιχειρηματικών μας πρακτικών. Η εφαρμοσμένη τεχνολογία και τα συστήματα παρέχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης κλήσεων σε πραγματικό χρόνο και αναφορών για ένα ευρύ φάσμα δεικτών. Αξιολογούμε την απόδοση σε σχέση με την επικοινωνία, τα στατιστικά, τις μετρήσεις και τους βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs) κάθε έργου, ως μέρος ενός ισορροπημένου συνόλου αποτελεσμάτων για τη διασφάλιση της ποιότητας. Παρέχουμε συνεχώς την κατάλληλη εκπαίδευση στο προσωπικό μας συμβάλλοντας στην βελτίωση της απόδοσης και της ποιότητας τους στην επικοινωνία προσθέτοντας παράλληλα αξία στην εργασία τους.