Μιλήστε με την ομάδα μας

Β2Β VIRTUAL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Με μια σειρά εξειδικευμένων B2B Virtual υπηρεσιών, η ACCESSIA είναι εδώ για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις σε όλα τα επίπεδα ανάπτυξής των πωλήσεων τους.

B2B Virtual Sales

Με την υπηρεσία μας B2B VIRTUAL SALES μέσω μιας εκστρατείας εξερχομένης τηλεφωνικής αλληλεπίδρασης, προσεγγίζουμε τις προοπτικές της αγοράς σας για να μεγιστοποιήσουμε την προσέλκυση νέων πελατών και να οδηγήσουμε τα ποσοστά μετατροπής αυτών σε ενεργούς πελάτες σας. Οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες τηλεπωλήσεων διασφαλίζουν την ολοκληρωμένη ενημέρωση για τα προϊόντα σας και το ότι η εταιρεία σας θα λαμβάνει καθημερινά μια σειρά από παραγγελίες έτοιμες για εκτέλεση. Ωστόσο με αυτόν τον τρόπο η δημιουργία B2B πελατών για λογαριασμό σας δεν είναι απλώς μια πηγή γρήγορου εισοδήματος βραχυπρόθεσμα. Οι εξερχόμενες τηλεπωλήσεις συμβάλλουν ταυτόχρονα στη δημιουργία θετικής αντίληψης για την εταιρεία σας και στη διατήρηση της συμμετοχής των δυνητικών πελατών μέχρι να είναι έτοιμοι να διαθέσουν κάποιο προϋπολογισμό υπέρ σας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι B2B τηλεπωλήσεις της ACCESSIA πέρα από τα άμεσα έσοδα που παράγουν σε κάθε καμπάνια, αντιπροσωπεύουν παράλληλα και μια μεσοπρόθεσμη επένδυση στην επιχειρηματική ανάπτυξη των πελατών μας.

B2B Business Development

Με την υπηρεσία μας B2B Business Development – τηλενημέρωσης – αιχμαλωτίζουμε τους δυνητικούς σας πελάτες με αποδεδειγμένη προσέγγιση. Είναι μια σουίτα υπηρεσιών που έχει σχεδιαστεί για να αυξήσει την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων της επιχείρησης σας και να ανακαλύψει νέους δυνητικούς πελάτες και ευκαιρίες μέσω απευθείας συνομιλίας.

H τηλενημέρωση έχει κοινές εξερχόμενες κρύες κλήσεις με τις τηλεπωλήσεις, αλλά κάθε καμπάνια μπορεί να έχει διαφορετικούς ή πολλαπλούς σκοπούς, όπως:

Σας βοηθάμε να δημιουργήσετε μια σταθερή διαδικασία δημιουργίας δυνητικών πελατών, να τραβήξετε το ενδιαφέρον των καλύτερων αγοραστών σας, να τους αναπτύξετε σε ζεστούς υποψήφιους πελάτες μέσω της καλλιέργειας και να δημιουργήσετε μια ταχύτερη διαδρομή προς τις πωλήσεις.

Αν η δική σας επιχείρηση είναι όπως οι περισσότερες επιχειρήσεις: το 80% των πωλήσεων προέρχεται από το 20% των πελατών σας (νόμος Pareto)

Σύμφωνα με τον νόμο του Pareto, το 80% των πωλήσεών σας προέρχεται από το 20% των πελατών σας.

Εάν αυτό ισχύει για την επιχείρησή σας, δεν είστε μόνοι – αλλά τι γίνεται με τους χιλιάδες μικρότερους δυνητικούς πελάτες σας; Εάν αρχίσετε να χάνετε τους μεγάλους πελάτες, η επιχείρησή σας αρχίζει να περιορίζεται. Η προσέγγιση και αξιοποίηση των πολλών μικρότερων πελατών στην πραγματικότητα παρέχει τις δικλείδες ασφάλειας και τον δρόμο για την ανάπτυξη σας. Και είναι πιο εύκολο να ενεργοποιήσεις πολλούς μικρότερους πελάτες από το να αποκτήσεις έναν νέο μεγάλο. Το μοντέλο της ACCESSIA είναι η λύση.

Γιατί είναι σημαντική η διαχείριση πελατών μέσω τηλεφώνου;

Η διαχείριση πελατών μέσω τηλεφώνου είναι σημαντική γιατί: